LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES A-DERMA -SIVUSTON LAKISÄÄTEISET ILMOITUKSET 

 

Julkaisija  
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka pääoma on 22 987 907,05 euroa 
Pääkonttori osoitteessa 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE, Ranska 
RCS Nanterre B 319 137 576
Yhteisömyynnin alv: FR42319137576 
Puh: +33 (0) 563 588 800
Sähköposti: contact.aderma@pierre-fabre.com

Kustannusjohtaja  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Kehittäjä
SMILE 
Yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka pääoma on 814 314, 88 euroa 
20 Rue des Jardins
92600 Asniers-sur-Seine 
RCS Nanterre 378 615 363 

 

Hébergeur 
PLATFORM.SH  Yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka pääoma on 510 747,00 euroa 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Pariisi 
RCS Paris B 521 496 059
Puh: +33 (0) 140 093 000
Sähköposti: customercare@platform.sh

 

Kiitokset 
Suunnittelu: WIDE Suunnittelu, toimituksellinen sisältö, valokuvat/videot: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA -VERKKOSIVUSTON YLEISET EHDOT

 

1. ARTIKLA – YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN TARKOITUS

Näiden yleisten käyttöehtojen (jäljempänä ”käyttöehdot”) tarkoituksena on määritellä LABORATOIRES A-DERMAn (jäljempänä ”LABORATOIRES A-DERMA”), PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE -yhtiölle (jäljempänä ”PFDC”) kuuluvan tuotemerkin, käyttöehdot ja pääsy verkkosivustolle, jotka käyttäjät (jäljempänä ”käyttäjät”) hyväksyvät yksinomaan verkkosivustoa käyttämällä.

 
Jos käyttäjät eivät hyväksy ehtoja, LABORATOIRES A-DERMA pyytää heitä poistumaan verkkosivustolta. 

Käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakia. Niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivuston käyttö ja siihen tutustuminen on rajoitettu henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. 

Yleisesti ottaen käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä verkkosivustoa tai sen osaa laittomiin tarkoituksiin (tekijänoikeudet) tai näiden käyttöehtojen vastaisesti. 

Vieraillessaan verkkosivuilla käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja sellaisina kuin ne ovat nähtävillä verkkosivujen käyttöpäivänä. 

Käyttöehdot koskevat kaikkia käyttäjiä, jotka vierailevat verkkosivustolla. 
 
2. ARTIKLA – VERKKOSIVUSTON KUVAUS
Verkkosivusto on käytettävissä ainoastaan verkossa seuraavassa osoitteessa:

https://www.aderma.fi ja vain Euroopan alueen Ranskassa (Korsika mukaan lukien) asuville käyttäjille. 

Verkkosivusto on luotu tarjoamaan sinulle tietoa LABORATOIRES A-DERMAsta (tuotekuvaukset, neuvot, kilpailut, uutiskirjeet jne.) sekä esittelemään LABORATOIRES A-DERMAn eri tuotevalikoimia. Verkkosivusto sisältää sopimuksenulkoista tietoa LABORATOIRES A-DERMAsta, jonka tarkoituksena on jatkuvasti kuvata kaikkia sen tuotteita, mutta ilman suoraa tuotteen tai palvelun ostoa (ellei siitä nimenomaisesti toisin mainita) (jäljempänä ”Palvelut”). 

Jos olet alle kuusitoistavuotias (16), vakuutat, että vanhempasi tai lailliset valvojasi ovat antaneet sinulle luvan luovuttaa LABORATOIRES A-DERMAlle henkilötietosi, jotta voit käyttää verkkosivustoa ja vastaanottaa LABORATOIRES A-DERMAn lähettämiä viestejä. 

Verkkosivusto on kokonaan PFDC:n rahoittama. Verkkosivusto ei muodosta minkäänlaista sopimustarjousta eikä sisällä minkäänlaista mainontaa.

Vaikka verkkosivustoa ylläpidetään ja päivitetään, tietyt uudet tiedot, palvelut tai ilmoitukset saattavat olla vanhentuneita eivätkä ole enää voimassa niiden jakeluhetkellä. Vaikka LABORATOIRES A-DERMA tekee kaikkensa, se ei voi taata, että kaikki verkkosivuston tiedot ja palvelut ovat täysin ajan tasalla. 

LABORATOIRES A-DERMA ei takaa verkkosivustolla olevien tietojen ja palveluiden tarkkuutta ja paikkansapitävyyttä. LABORATOIRES A-DERMA tekee tarvittavat korjaukset. Tietoja ja palveluita on voitu päivittää sen jälkeen, kun käyttäjät ovat katsoneet niitä tai sen jälkeen, kun käyttäjät ovat saaneet tietää niistä. LABORATOIRES A-DERMA ei takaa millään tavoin, että nämä tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajantasaisia. 

Verkkosivuston käyttö on yksinomaan ja täysin käyttäjän vastuulla. LABORATOIRES A-DERMA ei ole vastuussa verkkosivujen käytöstä saaduista tiedoista. 

Ellei toisin määrätä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin uusiin ominaisuuksiin, jotka parantavat tai lisäävät yhtä tai useampaa olemassa olevaa palvelua tai mitä tahansa uutta LABORATOIRES A-DERMAn lanseeraamaa uutta palvelua. 
Käyttäjät hyväksyvät, että palvelu tarjotaan heille ”sellaisenaan”. Käyttäjät sitoutuvat käyttämään verkkosivustoa käyttöehdoissa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti, olemaan käyttämättä verkkosivustoa muulla kuin sille tarkoitetulla tavalla ja olemaan yrittämättä ohjata käyttäjiä toiseen palveluun. 

3. ARTIKLA – VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT 
3.1. Käyttäjällä on oltava internetin käyttöön tarvittavat laitteisto- ja ohjelmistotaidot, jotta hän voi käyttää verkkosivustoa. Jotta käyttäjä voi käyttää verkkosivustoa tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella (jäljempänä ”laite”), hänellä on oltava asianmukainen nopea internetyhteys, laajakaista- tai puhelinliittymä, joka mahdollistaa internetyhteyden tietokoneelta/tabletilta/yhteensopivasta matkapuhelimesta, kuten älypuhelimesta (IOS, Android), WAP-yhteys, Wi-Fi- ja/tai 3G/4G-yhteys. 

Käyttäjä hyväksyy, että hänen laajakaista- tai puhelinpalvelutarjoajansa kanssa tekemänsä sopimuksen ehtoja sovelletaan edelleen verkkosivuston käyttöön. Käyttäjä vastaa yksin kaikista kustannuksista, joita operaattori voi vaatia liittyen Internet-palveluiden, kuten Wi-Fi-, WAP- ja/tai 3G/4G-palveluiden, käyttöön verkkosivustolla. 
Käyttäjä sitoutuu olemaan häiritsemättä verkkosivuston, palvelimien ja verkkojen moitteetonta toimintaa ja/tai muuttamatta, mukauttamatta, hakkeroimatta verkkosivustoa ja/tai muuttamatta sovellusta tai kolmannen osapuolen verkkosivustoa siten, että linkistä verkkosivustoon syntyy sekaannusta. 

Käyttäjä on tietoinen internet- ja televiestintäverkkojen rajoituksista ja sitoutuu siksi: 
• suojaamaan laitteensa kaikenlaisilta viruksilta, tunkeutumisyrityksiltä, luvattomalta käytöltä ja/tai kolmansien osapuolten käyttämiltä laitteilta. 
• varmistaa, että heidän laitteensa asennus-, käyttö- ja ylläpito-olosuhteet ovat välttämättömät verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta. 

3. 2. KÄYTTÄJIEN VELVOLLISUUDET
Verkkosivuston käyttäjät sitoutuvat pidättäytymään seuraavista: 
• käyttämästä verkkosivustoa ja palveluita politiikkaan, propagandaan tai käännytystoimintaan 
• käyttämästä verkkosivustoa muulla kuin sille tarkoitetulla tavalla 
• harjoittamasta laitonta toimintaa, mukaan lukien loukkaamasta tekstien, kuvien, videoiden jne. haltijoiden oikeuksia 
• mainostamasta tai yllyttämästä muita käyttäjiä käyttämään mitä tahansa muuta palvelua, on kyseessä kilpailija tai ei 
• millään tavoin heikentämästä verkkosivuston toimintaa 
• rikkomasta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia lakeja 
• rikkomasta sovellettavia lakeja ja asetuksia 

Käyttäjiä kielletään: 
• lataamasta, lähettämästä sähköpostitse tai levittämästä millään muulla tavalla sisältöä, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, häiritsevää, herjaavaa, mautonta, säädytöntä, toisten yksityisyyttä uhkaavaa, vihamielistä, rasistista tai muuten paheksuttavaa. 
• katselemasta, näyttämästä, lataamasta ja lähettämästä sellaista sisältöä, joka on sen maan voimassa olevien lakien vastaista, jossa verkkosivustoa käytetään, erityisesti omistusoikeuksia koskevien lakien vastaista. 
• yrittämästä johtaa muita käyttäjiä harhaan ottamalla haltuunsa muiden henkilöiden nimiä tai yritysnimiä ja erityisesti esiintymällä PFDC:n ja LABORATOIRES A-DERMAn työntekijänä, moderaattorina, oppaana, isäntänä tai tytäryhtiönä 
• lataamasta, näyttämästä, lähettämästä sähköpostitse tai levittämästä millään muulla tavalla sisältöä, joka sisältää tietokoneviruksia tai muuta koodia, tiedostoa tai ohjelmaa, joka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelmistojen tai tietoliikennevälineiden toimintaa 
• lataamasta, näyttämästä, lähettämästä sähköpostitse tai muulla tavoin loukkaavaa sisältöä, patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, teollis- ja tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia (jäljempänä yhteisesti ”oikeudet”), jotka kuuluvat muille 
• häiritsemästä viestinnän normaalia kulkua, nopeuttamasta näytön vieritystahtia niin, että käyttäjät eivät pysty seuraamaan ja kirjoittamaan tekstiä, tai tekemästä mitään toimia, joilla on vastaava häiritsevä vaikutus ja jotka estävät käyttäjiä kommunikoimasta reaaliaikaisesti. 
• häiritsemästä palvelua, palvelimia tai palveluun liitettyjä verkkoja tai jättämästä noudattamatta palveluun liitettyihin verkkoihin sovellettavia ehtoja, menettelyitä, yleisiä sääntöjä tai säännöksiä. 
• ahdistelemasta millään tavalla muita käyttäjiä. 
• keräämästä ja tallentamasta muita käyttäjiä koskevia henkilötietoja tai tunnistetietoja 

LABORATOIRES A-DERMAlla tai LABORATOIRES A-DERMAn nimeämällä henkilöllä tai taholla on oikeus poistaa kaikki sellainen sisältö, joka rikkoo nykyisten ja/tai voimassa olevien määräysten ehtoja ja/tai on muulla tavoin ei-toivottua. 
Käyttäjien tulee tiedostaa myös, että heidän on käytettävä hyvää harkintakykyä ja kannettava kaikki siihen liittyvät riskit käyttäessään palvelua ja verkkosivustoa. 

4. ARTIKLA – VERKKOSIVUSTON SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
4.1. Tietoa tuotteista ja palveluista 
Ellei toisin mainita, verkkosivustolla esitellyt tuotteet ja palvelut ovat LABORATOIRES A-DERMA -tuotevalikoiman yleisesittely. Nämä tiedot on annettu ainoastaan informatiiviseen ja ei-sopimukselliseen tarkoitukseen. 

4.2. Verkkosivustolla annettujen neuvojen käyttö 
Tiedot ovat verkkosivuston käyttäjien saatavilla. Tämä määräys ei vaikuta tietoihin liittyvien omistusoikeuksien siirtoon. Käyttäjille myönnetään ainoastaan lupa tutustua näihin tietoihin ja käyttää niitä yksityiseen käyttöön. Käyttäjiltä on kiellettyä kopioida tai jäljentää tietoja kokonaan tai osittain millä tahansa keinoin ja millä tahansa välineellä, nykyisellä tai tulevalla, kääntää tietoja mille tahansa muulle kielelle tai muuttaa tietoja. 

LABORATOIRES A-DERMA ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista seurauksista ja/tai vahingoista, jotka johtuvat virheellisistä tai hakkeroiduista tiedoista. Lisäksi LABORATOIRES A-DERMA ei ota itselleen pakottavaa velvollisuutta antaa tietoja ja neuvoja käyttäjille. 
LABORATOIRES A-DERMA ei anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita eikä ota vastuuta näiden tietojen tai neuvojen käytöstä. Nämä tiedot annetaan vain informaation vuoksi. 
Jos haluat lisätietoja ja/tai sinulla on huolenaiheita, voit kirjoittaa seuraavaan osoitteeseen:
Sähköpostitse: contact.aderma@pierre-fabre.com  Postitse: LABORATOIRES A-DERMA ” Les Cauquillous ” 81506 LAVAUR CEDEX 
 
5. ARTIKLA - KÄYTTÄJIEN ONLINE-ARVOSTELUJEN JULKAISEMINEN 
Verkkosivusto antaa käyttäjille mahdollisuuden tunnistautua, käyttää online-arvosteluominaisuutta ja julkaista LABORATOIRES A-DERMAn tuotteisiin liittyviä arvioita ja arvosteluja (jäljempänä ”Arvostelut”). LABORATOIRES A-DERMA/PFDC:n tai minkään sen tytäryhtiön työntekijöillä ei ole oikeutta julkaista arvosteluja verkkosivustolle. 
 
Jokainen käyttäjä on vastuussa arvostelustaan. LABORATOIRES A-DERMA ei ole vastuussa käyttäjien jättämistä arvosteluista. 
 
5.1. Arvostelujen julkaisemisen ehdot 
Julkaisemalla arvostelun tai arvioinnin verkkosivustolla käyttäjät ilmoittavat ja takaavat, että: 
• arvostelu on käyttöehtojen mukainen ja voimassa olevien lakien ja asetusten mukainen 
• käyttäjät ovat itse kirjoittaneet arvostelun, eivätkä esiinny toisena henkilönä, eivätkä käytä väärää sähköpostiosoitetta tai johda harhaan arvostelun alkuperää 
• heidän arvostelunsa on/ovat heidän tekemiään eikä loukkaa kolmansien osapuolten omistusoikeuksia. 
• kaikki julkaistu sisältö on totta ja täsmällistä 
 
Käyttäjät takaavat lisäksi, että he eivät julkaise mitään sisältöä:
• josta heidät voidaan tunnistaa (esim. eivät käytä koko nimeään vaan ainoastaan etunimeään tai ”nimimerkkiä”) 
• joka sisältää tietoa (mukaan lukien hinnat) LABORATOIRES A-DERMAn kilpailijoista tai heidän tuotteistaan (mukaan lukien muut valmistajat ja/tai jakelijat ja/tai kosmetiikkatuotteiden ja hiusten kauneuteen/terveyteen liittyvien tuotteiden toimittajat) 
• joka ei liity mihinkään verkkosivustolla esiteltyihin LABORATOIRES A-DERMA -tuotteisiin 
• josta he saavat korvauksen kolmannelta osapuolelta missä tahansa muodossa 
• joka voidaan todennäköisesti katsoa mainokseksi, mainontamateriaaliksi tai muuksi julkaisun muodoksi 
• joka sisältää viittauksia muihin verkkosivustoihin, URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita, yhteystietoja tai puhelinnumeroita 
• joka sisältää tietokoneviruksen tai muun mahdollisesti häiritsevän tai vahingollisen tietokoneohjelman tai tiedoston tai ohjeet tällaisen viruksen, ohjelman tai tiedoston luomiseen 
• jota voidaan pitää herjaavana, uhkaavana, loukkaavana, vahingollisena, ilkeämielisenä, väkivaltaan tai vihaan yllyttävänä, mauttomana, säädyttömänä, yksityisyyttä tai omistusoikeuksia loukkaavana 
• jonka voidaan katsoa pyytävän tai antavan diagnooseja tai neuvoja lääketieteellisiin, psykologisiin, oikeudellisiin, taloudellisiin jne. ongelmiin liittyen 
 
5.2. Arvostelujen valvonta, julkaiseminen ja muuttaminen 

  • Valvontatoimet 
  • Koskien kaikkia LABORATOIRES A-DERMAn julkaisuja. 
  • Enintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun käyttäjä on toimittanut ilmoituksen. 
  • Julkaisun hylkääminen 

LABORATOIRES A-DERMA pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä julkaisemasta arvosteluja, joiden se katsoo oman harkintansa mukaan rikkovan 1. artiklassa esitettyjä ehtoja. 

 
Lisäksi LABORATOIRES A-DERMA pidättää oikeuden olla julkaisematta: 
• päällekkäistä sisältöä 
• arvosteluja, jotka on kirjoitettu muulla kuin verkkosivuston kielellä 
• kaikkea sisältöä, joka ei ole ymmärrettävässä muodossa (erityisesti sisältö, jossa on satunnaisia merkkejä ja sanaketjuja) 
 
• Julkaistuja arvosteluja 
 
Hyväksytyt arvostelut ovat nähtävissä verkkosivustolla kolmen (3) vuoden ajan. Tämän ajanjakson päätyttyä LABORATOIRES A-DERMA säilyttää arvostelut kolmen (3) vuoden ajan. 
Arvosteluja ei voi muuttaa sen jälkeen, kun käyttäjä on julkaissut ne. 
 
5.3. Omistusoikeudet 
Käyttäjät myöntävät täten PFDC:lle ja sen tytäryhtiöille sekä LABORATOIRES A-DERMAlle maksuttoman, peruuttamattoman, ei-yksinoikeudellisen maailmanlaajuisen lisenssin kolmen (3) vuoden ajaksi arvostelun julkaisemisesta. Julkaisua voidaan jäljentää, esittää, käyttää, kopioida, muuttaa, mukauttaa, kääntää, luoda johdannaisia julkaisuja, integroida muihin julkaisuihin, jakaa arvostelua (kokonaan tai osittain) ja muulla tavoin hyödyntää ja/tai sisällyttää sisältöä mihin tahansa muuhun viestintävälineeseen, mediaan tai tekniseen toteutukseen. 
Käyttäjät hyväksyvät täten, että PFDC sekä sen tytäryhtiöt ja LABORATOIRES A-DERMA voivat kääntää ja julkaista arvostelun nykyisillä ja tulevilla sosiaalisen median sivuillaan (ilman, että luettelo on tyhjentävä: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat jne.) ja kaikki sen verkkosivuston ulkomaiset versiot, mukaan lukien kumppanien/jakelijoiden verkkosivustot. 
Käyttäjille ilmoitetaan, että tällaisessa julkaisussa voidaan mainita heidän nimensä (tai edellä suositellun mukaisesti nimimerkki), jota käytetään heidän arvostelunsa julkaisemisen yhteydessä. Käyttäjät suostuvat siihen, että heidän arvostelujaan voidaan käyttää yhdessä LABORATOIRES A-DERMA -tuotemerkin ja siihen liittyvien logojen kanssa tässä osiossa esitetyin ehdoin. 
 
5.4. Yhteystiedot 
Kaikkia LABORATOIRES A-DERMA -tuotteita koskien tai niiden käyttöä koskevissa kysymyksissä käyttäjät voivat ottaa yhteyttä LABORATOIRES A-DERMAan seuraavassa osoitteessa: contact.aderma@pierre-fabre.com LABORATOIRES A-DERMA pidättää oikeuden välittää mielipiteesi tarvittaessa asiakaspalveluosastolleen. 
 
6. ARTIKLA – TAKUUT JA VASTUUT
6.1 VASTUU 

Verkkosivuston käyttö on yksinomaan ja täysin käyttäjän vastuulla. Käyttäjät sitoutuvat käyttämään verkkosivustoa sen käyttötarkoituksen mukaisesti. 
LABORATOIRES A-DERMA takaa käyttäjille verkkosivuston sujuvan ja miellyttävän käytön, ja että verkkosivusto ei loukkaa kolmannen osapuolen omistusoikeuksia ja että verkkosivustolla on alkuperäistä sisältöä. LABORATOIRES A-DERMA takaa, että verkkosivusto noudattaa voimassa olevia säädöksiä ja verkkosivustoja koskevia alan standardeja. 

Käyttäjät sitoutuvat vapaaehtoisesti tai tahattomasti olemaan tuomatta verkkosivustolle viruksia, vikoja tai minkäänlaisia tiedostoja, jotka voivat häiritä verkkosivuston toimintaa. Tällaisissa tapauksissa käyttäjät kantavat yksinomaisen vastuun. 
LABORATOIRES A-DERMA voi ryhtyä oikeustoimiin epärehellisiä käyttäjiä vastaan. 
Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että hän on täysin tietoinen internetin ominaisuuksista ja rajoituksista ja erityisesti siitä, että tiedonsiirto internetissä riippuu suhteellisesta teknisestä luotettavuudesta, sillä tieto liikkuu monimuotoisissa verkoissa, joilla on erilaiset ominaisuudet ja tekniset valmiudet ja joihin pääsy saattaa häiriintyä tai olla mahdotonta tiettyinä aikoina. 

LABORATOIRES A-DERMA ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä on yhteydessä verkkosivustolle tai käyttää sitä. 
LABORATOIRES A-DERMA ei ole vastuussa palveluiden tai verkkosivuston tietojen käytön takia johtuvista virheistä, laiminlyönneistä, viruksista tai tuloksista. LABORATOIRES A-DERMAa sitoo ainoastaan yksinkertainen velvoite. 

LABORATOIRES A-DERMA ja LABORATOIRES A-DERMA/PFDC:n johtajat tai työntekijät eivät ole vastuussa: 
– mistään vahingoista, jotka johtuvat verkkosivustolle siirtymisestä, pääsystä tai käytöstä 
– vahingoista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti verkkosivuston käyttämisestä tai siellä saatavilla olevien palvelujen käytöstä 
– verkkosivuston käytöstä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, erityisesti kaikki toiminnalliset, taloudelliset tai kaupalliset menetykset tai verkkosivuston tai tietojärjestelmien tietojen menetykset, vaikka LABORATOIRES A-DERMA olisi tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta 

LABORATOIRES A-DERMA ei ole missään tapauksessa vastuussa tähän palveluun liittyvistä tietojen/palvelujen menetyksistä tai vahingoista. Verkkosivuston tarjoamaa tietoa tai palvelua ei voida tulkita minkäänlaiseksi takuuksi. 
Jos sovellettavat lakisääteiset tai hallinnolliset määräykset eivät muuta määrää, LABORATOIRES A-DERMA ei ole vastuussa mistään vahingoista, erityisesti mutta ei rajoitetusti, liikevoittojen, asiakkaiden, tietojen tai aineettoman omaisuuden menetyksestä, jotka voivat aiheutua verkkosivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää verkkosivustoa, tai yleisemmin mistään tapahtumasta, joka liittyy verkkosivustoon ja/tai mihin tahansa kolmannen osapuolen sivustoon. 

6.2. VERKKOSIVUSTON MUUTTAMINEN TAI SULKEMINEN 
LABORATOIRES A-DERMA pyrkii pitämään verkkosivuston käytettävissä 7 päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa, mutta ei ole siihen velvollinen. Tämän vuoksi LABORATOIRES A-DERMA voi keskeyttää verkkosivuille pääsyn, erityisesti ylläpitoa ja päivityksiä varten. LABORATOIRES A-DERMA ei ole millään tavoin vastuussa mistään näistä keskeytyksistä ja seurauksista, joita niistä voi aiheutua käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. 
LABORATOIRES A-DERMA pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa verkkosivuston ilman ennakkoilmoitusta ja ilman minkäänlaista vastuuta. Verkkosivuston poistaminen tai muuttaminen ei voi millään tavoin oikeuttaa käyttäjiä erityiseen korvaukseen tai vahingonkorvausten ja etujen jakamiseen. 

6.3. TAKUUT  Käyttäjät tunnustavat ja hyväksyvät, että: 
• verkkosivuston ja palvelun käyttö on heidän omalla vastuullaan. LABORATOIRES A-DERMA ei anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita palvelun laadusta ja yhteensopivuudesta tiettyyn käyttöön tai siitä, että käyttäjät eivät riko palvelun käyttöä koskevia sääntöjä (tämä luettelo ei ole tyhjentävä). 

• LABORATOIRES A-DERMA ei takaa, että verkkosivusto ja/tai palvelut vastaavat käyttäjien odotuksia; että ne ovat keskeytymättömiä, tarkoituksenmukaisia, turvallisia tai virheettömiä; että palveluiden käytöstä saatavat tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia; että kaikkien palveluiden, tietojen tai muun palvelusta saadun materiaalin laatu vastaa heidän odotuksiaan tai että käytetyn ohjelmiston mahdolliset puutteet korjataan. 

• Palvelun käytön aikana ladattu tai muulla tavoin hankittu materiaali on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjät ovat yksin vastuussa kaikista tietokoneelleen aiheutuvista vahingoista tai tietojen menetyksistä, jotka johtuvat tämän materiaalin lataamisesta. 

7. ARTIKLA – OMISTUSOIKEUS  Jollei toisin määrätä, kaikki verkkosivustolla esiintyvät elementit (mukaan lukien erityisesti teksti, tiedot, tietokannat, grafiikka, logot, tuotemerkit, nimet, animaatiot, kuvat, videot, äänet, ohjelmistot ja kaikki muut elementit) (jäljempänä ”elementit”) ovat PFDC:n ja LABORATOIRES A-DERMAN ja/tai lisenssin myöntäneiden kolmansien osapuolten yksinomaista omaisuutta, ja ne kuuluvat Ranskan ja kansainvälisen tekijänoikeuslainsäädännön ja laajemmin teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin. 

Näitä elementtejä suojaavat tekijänoikeudet (Droit d’Auteur), tavaramerkit, patentit, tietokantaoikeudet, liikesalaisuudet ja/tai kaikki muut omistusoikeudet. 
Kaikki oikeudet jäljentämiseen, esittämiseen ja julkiseen levitykseen pidätetään, mukaan lukien visuaaliset, valokuvalliset, ikonografiset sekä muut esitykset. Verkkosivuston tai sen osan jäljentäminen missä tahansa sähköisessä muodossa on ehdottomasti kielletty ilman julkaisijan nimenomaista lupaa. 

Verkkosivustolla käytetyt tuotemerkit ja logot on patentoitu, ja niiden jäljentäminen rikkoisi sääntöjä. Kaikki käyttöoikeudet pidätetään. Teollis- ja tekijänoikeuslain L.122-4 pykälän mukaisesti kaikki esitykset tai jäljennökset, joita ei ole nimenomaisesti sallittu kokonaan tai osittain ja millään tavalla, ovat laittomia ja niistä rangaistaan teollis- ja tekijänoikeuslain L.335-2 pykälän ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä, kopioida, vuokrata, markkinoida, siirtää, luovuttaa tai muutoin edelleen luovuttaa, muokata, mukauttaa verkkosivustoa, sulauttaa sitä kokonaan tai osittain toiseen ohjelmistoon, kääntää sitä, purkaa sitä tai luoda mitään ohjelmistoa tai verkkosivustosta johdettuja toimintoja ilman kustannusjohtajan nimenomaista kirjallista lupaa.

LABORATOIRES A-DERMA myöntää käyttäjälle ilmaisen, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävissä olevan, henkilökohtaisen, vain yksityiseen käyttöön rajoitetun lisenssin verkkosivuston ja sen osien käyttämiseen ja katseluun. Tämä oikeus myönnetään vain henkilökohtaiseen, yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ja sen edellytyksenä on, että kaikki jäljentämistä ja omistusoikeuksia koskevat ilmoitukset säilytetään. Käyttäjiltä on kiellettyä kopioida tai jäljentää tietoja kokonaan tai osittain millä tahansa keinoin ja millä tahansa välineellä, nykyisellä tai tulevalla, kääntää tietoja mille tahansa muulle kielelle tai muuttaa tietoja. 

Elementtien muu käyttö on ehdottomasti kielletty, ja se on omistusoikeuslain säännösten vastaista. 

8. ARTIKLA – HENKILÖTIEDOT 

LABORATOIRES A-DERMA kehottaa käyttäjiä tutustumaan seuraaviin tietoihin, jos he haluavat lisätietoja verkkosivuston HENKILÖTIETOJEN SUOJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ: https://www.aderma.fi/tietosuojakaeytaentoe


9. ARTIKLA – HYPERLINKIT 

Käyttäjää muistutetaan siitä, että LABORATOIRES A-DERMA saattaa tarjota linkkejä verkkosivustoille ja/tai sovelluksiin, jotka kuuluvat tai eivät kuulu Pierre Fabre -konserniin. Nämä verkkosivustot ja/tai sovellukset ovat verkkosivustosta riippumattomia. 
LABORATOIRES A-DERMA ei muokkaa tai valvo näiden verkkosivustojen lähteitä ja sisältöä tai niiden linkkejä muille verkkosivustoille ja/tai sovelluksiin. 
Linkit näille verkkosivustoille ja/tai sovelluksiin eivät millään tavoin merkitse LABORATOIRES A-DERMAn hyväksyntää, vahvistusta tai sitoutumista näiden verkkosivustojen ja/tai sovellusten sisältöön tai niiden mahdolliseen käyttöön. 
Näin ollen LABORATOIRES A-DERMAa ei voida pitää vastuullisena näiden verkkosivustojen sisällöstä, tuotteista, palveluista, mainonnasta, evästeistä tai muista elementeistä eikä myöskään mistään todistetuista tai väitetyistä menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät näillä verkkosivustoilla ja/tai sovelluksissa saatavilla olevaninformaation, palvelujen tai tietojen käyttöön. 

Verkkosivustolle voidaan luoda hyperlinkkejä vain LABORATOIRES A-DERMAn etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Kaikki lupahakemukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: contact.aderma@pierre-fabre.com 
 

10. ARTIKLA – EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 
Saadakseen lisätietoja verkkosivuston evästeiden käytöstä LABORATOIRES A-DERMA pyytää käyttäjää tutustumaan evästetaulukkoon seuraavassa osoitteessa:https://www.aderma.fi/tietosuojakaeytaentoe

 
 11. ARTIKLA – PÄTEMÄTTÖMYYS JA OSITTAINEN MITÄTÖINTI  Jos jokin käyttöehtojen määräyksistä mitätöidään lainsäädännön, määräysten tai tuomioistuimen päätöksen muutoksen vuoksi, tämä ei vaikuta millään tavoin käyttöehtojen muiden määräysten pätevyyteen ja noudattamiseen. 
Se, että jompikumpi osapuoli ei voi vedota johonkin käyttöehtojen määräykseen, ei merkitse luopumista oikeudesta vedota samoihin määräyksiin myöhemmin. 
 
12. ARTIKLA – ERILAISET SÄÄNNÖKSET  Jos jokin näiden käyttöehtojen määräyksistä menettää pätevyytensä tai jos jokin määräys osoittautuu porsaanreiäksi, kyseinen määräys korvataan määräyksellä, joka oikeudellisen tulkinnan kannalta on sitä lähinnä. 
Käyttäjät ilmoittavat ja tunnustavat lukeneensa käyttöehdot, ja verkkosivuston käyttäminen merkitsee, että käyttäjät hyväksyvät kaikki käyttöehdot täysin ja ehdoitta. 
Jos käyttäjällä on kysyttävää käyttöehdoista tai mitä tahansa verkkosivustoa tai käyttäjätiliä koskevia kysymyksiä tai huomautuksia, hän voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: contact.aderma@pierre-fabre.com
 
13. ARTIKLA – KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN 
LABORATOIRES A-DERMA voi milloin tahansa muuttaa käyttöehtoja. Käyttäjille ilmoitetaan näistä muutoksista. Verkkosivuston käyttäminen muutoksesta ilmoittamisen jälkeen merkitsee käyttöehtojen hyväksymistä. Sovellettavat käyttöehdot ovat tällöin ne, jotka ovat voimassa verkkosivustolla sinä päivänä kun verkkosivustoa käytetään. Jos käyttäjä on eri mieltä käyttöehtojen muutoksista, hän sitoutuu olemaan käyttämättä verkkosivustoa.
Jos käyttöehtoja on käännetty, vain ranskankielinen versio on voimassa ja sovellettavissa. 

14. ARTIKLA – SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAISET TUOMIOISTUIMET  Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakia. 
Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät riidat käsitellään sovittelussa ennen oikeudellisia toimia tai välimiesmenettelyä. Jos sovittelu epäonnistuu, riita viedään toimivaltaiseen ranskalaiseen tuomioistuimeen. 

Palaa alkuun